Hvorfor LED?

;

I dag er LED-branchen kommet milelangt sammenlignet med teknologiens spæde start, hvor produkterne udsendte et mere blåligt og flimrende lys. Lyskvalitet og holdbarhed er betydeligt forbedret i forhold til gamle, konventionelle lyskilder, og LED skal nu betragtes, som en af de lavthængende frugter, moderne virksomheder nemt kan plukke for at reducere CO2-emission, blive mere miljørigtige og tjene penge det sparede strømforbrug.

Overordnet set er der tre faktorer, der gør sig gældende. Lysforbedring, markante energibesparelser og et dokumenteret forbedret arbejdsforhold. LED er ikke bare almen sund fornuft i et økonomisk perspektiv, men en investering i en bedre fremtid for alle.


Klare fordele ved LED:

  • Højere effektivitet og bedre lyskvalitet
  • Længere levetid, bedre holdbarhed
  • Mindre behov for service og vedligehold
  • Økonomiske besparelser
  • Markant energireducerende
  • Bedre arbejdsforhold
  • Mulighed for fuld finansiering

For os er LED mere end bare lys:

Vi kommer ikke udenom, at LED er fremtiden. Både for pengepungen, men i lige så høj grad for miljøet! Rent teknisk har LED-lyskilder en langt bedre lyskvalitet, det giver mere power med værre watt, og farvegengivelsen er klart forbedret i forhold til både glødepærer og lysstofrør. Det er den bæredygtige og grønne vej at gå for at hjælpe virksomheden med at blive mere miljøvenlig og omstillingsparat.

Efter filosofien: Det er vores ansvar, at gøre en forskel – har vi stor fokus på at inspirere og hjælpe virksomheder med at blive grønnere på bundlinjen, tænke grøn omstilling ind i den daglige drift, samt investere i et bedre arbejdsmiljø og sundere rammer for medarbejderne. Alt dette med LED-belysning, som fundament.

LED vs. traditionelle lyskilder:

Lysstofrør og glødepærer både summer og flimrer på baggrund af AC-strømtilførslen. Det er en dokumenteret kendsgerning, at disse to faktorer har skadelig effekt på mennesker. Eksempler herpå er hovedpine, migræne, sammenknebne øjne og stress. Som kontrast til dette, står LED-belysning, som gennem konstant DC-spænding, producerer tæt på ingen flimren – samt lydløst tilfører belysning i dets fulde spektrum.

Med en typisk levetid på over 50.000 brændetimer, har LED-belysning en langt længere holdbarhed og er derfor en rentabel investering i længden. De garanterede besparelser ved implementering af LED-lyskilder giver et økonomisk afkast, der kan mærkes, skaber luft i budgettet og frigiver flere midler til andre driftsudgifter.

Vi har igennem 10 år haft en ingeniørmæssig tilgang til teknologien, samarbejdet med nogle af branchens førende fabrikanter i verden, og selv været med til at udvikle og teste produkterne. Derfor har vi et særligt produktkendskab bakket op af bred teknisk know how. Vi er med helt fremme og har 100 % styr på seneste nyheder, hvorfor vi altid kan skræddersy en specifik løsning til den enkelte kunde!

Vores Vision

Forbedre din økonomi, miljø og arbejdsplads med de bedste bæredygtige lyskilder. 

Vores Ansvar

At sigte mod en grønnere fremtid og inspirere med effektive løsninger.