Funktionsafprøvning - store bygninger

;

Certificeret til Funktionsafprøvning 

eco2LIGHT er certificeret til at lave funktionsafprøvning af store bygninger.

Vi er certificeret af Teknologisk Institut til at vurdere om gældende betingelser i BR18 opfyldes tilstrækkeligt.

Vi er certificeret til at kunne udstede en rapport med en eco2LIGHT attest for om arbejdet har fulgt en simulering, og vi godkender en funktionsafprøvning for bygningen.

Funktionsafprøvning på belysningsanlæg

  • Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlægget før ibrugtagning.
  • Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at belysningsanlægget overholder Bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.

Når vi udfører funktionsafprøvningen på belysningsanlægget, dokumenteres det at belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrker, lys styring, bevægelsessensorer og eventuelle zoneinddelinger, samt at alle installationer fungerer som antaget.

Selve funktionsafprøvningen udføres når selve installationsarbejdet er afsluttet og installeret med de projekterede lyskilder, armaturer og den korrekte styring. 

Kontakt os for en snak omkring dit behov for en professionel funktionsafprøvning på +45 70701555 eller salg@eco2light.dk

Vores vision

Forbedre din økonomi, miljø og arbejdsplads med de bedste bæredygtige lyskilder. 

Vores ansvar

At sigte mod en grønnere fremtid og inspirere med effektive løsninger.

Værdier pærer