Funktionsafprøvning - store bygninger

Certificeret til Funktionsafprøvning 

Eco2LIGHT er certificeret til at lave funktionsafprøvning af store bygninger.

Vi er certificeret af Teknologisk Institut til at vurdere om gældende betingelser i BR18 opfyldes tilstrækkeligt.

Vi er certificeret til at kunne udstede en rapport med en eco2LIGHT attest for om arbejdet har fulgt en simulering, og vi godkender en funktionsafprøvning for bygningen.

Certificeret til Funktionsafprøvning 

Eco2LIGHT er certificeret til at lave funktionsafprøvning af store bygninger.

Vi er certificeret af Teknologisk Institut til at vurdere om gældende betingelser i BR18 opfyldes tilstrækkeligt.

Vi er certificeret til at kunne udstede en rapport med en eco2LIGHT attest for om arbejdet har fulgt en simulering, og vi godkender en funktionsafprøvning for bygningen.

Funktionsafprøvning af bygningsinstallationer

Den 1. juli 2017 blev der indført krav i bygningsreglementet BR15 om funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Disse krav er videreført i bygnings-reglementet BR18. De bygningsinstallationer, som funktionsafprøvningerne omfatter er.

  • Ventilationsanlæg
  • Varme- og køleanlæg
  • Belysningsanlæg
  • Elevatorer

De nye krav er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de til enhver tid gældende standarder for ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer.

Funktionsafprøvning skal medvirke til at sikre en effektiv byggeproces med fokus på, at det forventede energiforbrug opnås.

Funktionsafprøvning på belysningsanlæg

 
  • Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlægget før ibrugtagning.
  • Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at belysningsanlægget overholder Bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.

Når vi udfører funktionsafprøvningen på belysningsanlægget, dokumenteres det at belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrker, lys styring, bevægelsessensorer og eventuelle zoneinddelinger, samt at alle installationer fungerer som antaget.

Selve funktionsafprøvningen udføres når selve installationsarbejdet er afsluttet og installeret med de projekterede lyskilder, armaturer og den korrekte styring. 

Kontakt os for en snak omkring dit behov for en professionel funktionsafprøvning på +45 70701555 eller salg@eco2light.dk

Vores vision

Forbedre din økonomi, miljø og arbejdsplads med de bedste bæredygtige lyskilder. 

Vores ansvar

At sigte mod en grønnere fremtid og inspirere med effektive løsninger.

Værdier

Scroll til toppen